Holzmodell Dragula Club St. Moritz

im Massstab 1:200